Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Další informace

OK

POZVÁNKA AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE - Praha

Nabízíme vám pro školní rok 2018 - 2019 akreditované vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky.

Přihlaste se na seminář

Programy se konají formou prezenčního semináře s výtvarnou dílnou, který byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č.j.: MSMT-16731/29014-1-471.

Výtvarné a pracovní činnosti pro rozvoj představivosti
a fantazie – seminář MŠ

Cílem vzdělávací akce je představit pedagogům nové výtvarné techniky, materiály a postupy včetně metodiky jejich využití při rozvoji kreativity, fantazie, grafomotoriky a koordinace oka a ruky u dětí předškolního věku včetně praktických ukázek formou výtvarné dílny.

Rozvoj kompetencí pro vizuálně obrazné vyjádření v realizaci vlastního tvůrčího záměru žáka – nové výtvarné techniky – seminář ZŠ

Cílem akce je předat pedagogům metodiky pro využití moderních výtvarných technik a materiálů ve výtvarné výchově a formou výtvarné dílny je naučit techniky, materiály a pomůcky aktivně využívat ve výuce.

Oba programy probíhají současně a jsou určeny především pedagogickým pracovníkům z mateřských i základních škol. V rámci těchto programů si sami vyzkoušíte prezentované techniky a pomůcky.

Název: Kreativní podzimní a zimní tvoření
  (využití nových materiálů a výtvarných technik)
Místo konání: ČSÚZ – Praha 1, Karmelitská 25
Čas: 9,00 - 13,00 hod.
Datum:  Listopad    6.   21.
  Prosinec   11.
Počet účastníků:  15 - 20
Cena:  768,- Kč vč. DPH
Hodinová dotace: 4 hodiny(hodina = 45 minut)

Po dobu semináře je zajištěno občerstvení.

V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni.

Obsah semináře:

 • přednáška lektora na dané téma
 • druhy výtvarných technik – dle ročních období 
 • nové materiály pro kreativní tvorbu – dle ročních období
 • seznámení se s odbornou literaturou – čerpání inspirace
 • praktický nácvik technik zpracování výtvarných materiálů

Každý účastník obdrží „Osvědčení s celostátní platností“ s názvem vzdělávacího programu.

Rezervace a platba:

 1. Na seminář se můžete přihlásit zasláním závazné přihláškyna webových stránkách Aurednik CS na e-mail:hlavackova.hanicka@seznam.cz.Při písemné komunikaci jenutno uvést jméno, příjmení, datum narození a přesnou fakturační adresu. V případě dotazů kontaktujte lektorku paní Hlaváčkovou na +420 604 232 919. Účast vám bude následně potvrzena e-mailem případně telefonicky.
 2. Potvrzením přihlášky vzniká mezi objednatelem a vzdělávací institucí Aurednik CS, spol. s r.o. (poskytovatelem) platně uzavřená smlouva. Objednatel zároveň souhlasí s těmito podmínkami a storno podmínkami. 
 3. Na základě potvrzení rezervace vzniká objednateli povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek vzdělávací instituci Aurednik CS, spol. s r.o.
 4. Úhradu účastnického poplatku objednavatel provede nejpozdějido doby splatnostizálohové faktury s uvedeným variabilním symbolem, která mu bude zaslána e-mailem. Okamžikem připsání úhrady na příslušný účet bude místo na jméno objednatele pevně rezervováno. Ve specifických, předem nahlášených případech, je možná platba v hotovosti v den konání semináře.
 5. Nejpozději do 7 pracovních dní po ukončení semináře bude vystaven daňový doklad (faktura), který bude následně objednateli odeslán poštou. V případě hotovostní platby obdrží účastník doklad bezprostředně po zaplacení. Při technickém výpadku nejpozději do 48 hodin.
 6. Zrušení a změny rezervace se řídí storno podmínkami, uvedenými níže.

Storno podmínky:

Účastnický poplatek za seminář je nevratný, proto zvažte řádně a včas, zda se budete moci semináře účastnit a případně nabídněte svoje místo někomu jinému ze svých známých. Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný, tzn. náhradník.

Stačí nahlásit jeho jméno, telefonický kontakt a e-mail.

Ochrana osobních údajů:

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Veškeré údaje, které o sobě vyplníte v závazné přihlášce jsou považovány za důvěrné. Odesláním závazné přihlášky souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa telefonické pošty, telefonní číslo.

 

Přihláška semináře Praha

Uzávěrka přihlášek je vždy 7 dní před zahájením daného semináře. 

Účast vám bude následně potvrzena e-mailem případně telefonicky.V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni.

Úhradu účastnického poplatku ve výši 768,- Kč objednavatel provede převodem nejpozději do doby splatnosti zálohové faktury s uvedeným variabilním symbolem, která mu bude zaslána e-mailem.

Napište první písmeno abecedy.

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a budete vědět o zlevněném zboží i novinkách jako první.

Kontakt

AUREDNIK CS, spol. s r.o.
Adresa: Hlavní 84, 267 01 Trubín
Telefon: +420 311 706 361 - 6
Fax: +420 311 706 362
E-mail: info@aurednik.cz

  Aurednik CS

  Aurednik CS

© 2018 AUREDNIK CS