Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Další informace

OK
seminar_praha2d

AKREDITOVANÝ DVOUDENNÍ SEMINÁŘ - PRAHA

Nabízíme vám pro školní rok 2018/2019 akreditované vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky. Programy se konají formou prezenčního semináře s výtvarnou dílnou.

Prezenční seminář s výtvarnou dílnou je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č.j.: MSMT-30613/29016-1-838.

Každý účastník obdrží  " Osvědčení s celostátní platností "  s názvem vzdělávacího programu.

Rozvoj tvořivosti u dětí se SVP prostřednictvím moderních výtvarných technik v MŠ – šablona I/2.3, téma e) inkluze

Cílem vzdělávací akce je představit pedagogům moderní výtvarné techniky k rozvoji tvořivosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a formou výtvarné dílny včetně praktických ukázek je naučit s technikami prakticky pracovat.

Rozvoj tvořivosti u dětí se SVP prostřednictvím moderních výtvarných technik v ZŠ – šablona II/2.1, téma e) inkluze

Cílem vzdělávací akce je přinést pedagogům metodiku práce s výtvarnými materiály a didaktickými pomůckami pro rozvoj tvořivosti a estetického cítění žáků základních škol včetně rozvoje jejich grafomotorických schopností a kompetencí pro vizuálně obrazné vyjádření v realizaci vlastních tvůrčích záměrů.

Oba programy probíhají současně a jsou určeny především pedagogickým pracovníkům z mateřských i základních škol. V rámci těchto programů si sami vyzkoušíte prezentované techniky a pomůcky.

Název: Kreativní tvoření   (využití různých materiálů a výtvarných technik)  
Místo konání: ČSÚZ – Praha 1, Karmelitská 25  
Čas: 9,00 - 15,30 hod.  
Datum: 11. - 12.6.2019  
Počet účastníků: 15 - 20  
Cena: 2140,- Kč vč. DPH  
Hodinová dotace: 16 hodin (hodina = 45 minut)  

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení.

V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni.

 

Obsah semináře:

11.6.

 • přednáška lektora na dané téma (druhy výtvarných materiálů, pomůcek a potřeb)   
 • praktický nácvik technik zpracování výtvarných materiálů
 • ukázka didaktických pomůcek, hraček a výtvarných potřeb pro nový školní rok 2019/2020
 •  prevence vadného držení těla u dětí v MŠ - lektor Martina Voplatková - Zdravý pohyb s.r.o. 
  • aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému páteře                                             
  • zařazení poloh a pohybů vývojové kineziologie
  • problematika sedu (nácvik a korekce nesprávného sedu - židle, země)                       
  • cvičení a hry, modifikace, pomůcky

12.6.

 • přednáška lektora na dané téma (druhy výtvarných materiálů, pomůcek a potřeb)
 • praktický nácvik technik zpracování výtvarných materiálů
 • ukázka didaktických pomůcek, hraček a výtvarných potřeb pro nový školní rok 2019/2020
 • seznámení se s odbornou literaturou - čerpání inspirace
 • interaktivní odpoledne s MagicBoxem (nové výukové programy)

 

 

Rezervace a platba:

Na seminář se můžete přihlásit zasláním závazné přihlášky na e-mail: hlavackova.hanicka@seznam.cz. Při písemné komunikaci je nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a přesnou fakturační adresu. V případě dotazů kontaktujte lektorku paní Hlaváčkovou na +420 604 232 919. Účast vám bude následně potvrzena e-mailem případně telefonicky.

Potvrzením přihlášky vzniká mezi objednatelem a vzdělávací institucí Aurednik CS, spol. s r.o. (poskytovatelem) platně uzavřená smlouva. Objednatel zároveň souhlasí s těmito podmínkami a storno podmínkami.

Na základě potvrzení rezervace vzniká objednateli povinnost zaplatit ve stanoveném termínu účastnický poplatek vzdělávací instituci Aurednik CS, spol. s r.o.

Úhradu účastnického poplatku objednatel provede nejpozději do doby splatnosti zálohové faktury s uvedeným variabilním symbolem, která mu bude zaslána e-mailem. Okamžikem připsání úhrady na příslušný účet bude místo na jméno objednatele pevně rezervováno. Ve specifických, předem nahlášených případech, je možná platba v hotovosti v den konání semináře.

Nejpozději do 7 pracovních dní po ukončení semináře bude vystaven daňový doklad (faktura), který bude následně objednateli odeslán poštou. V případě hotovostní platby obdrží účastník doklad bezprostředně po zaplacení. Při technickém výpadku nejpozději do 48 hodin.

Zrušení a změny rezervace se řídí storno podmínkami, uvedenými níže.

Storno podmínky:

Účastnický poplatek za seminář je nevratný, proto zvažte řádně a včas, zda se budete moci semináře účastnit a případně nabídněte svoje místo někomu jinému ze svých známých. Místenky jsou přenositelné, může je místo Vás využít někdo jiný, tzn. náhradník. Stačí nahlásit jeho jméno, telefonický kontakt a e-mail.

Ochrana osobních údajů:

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Veškeré údaje, které o sobě vyplníte v závazné přihlášce jsou považovány za důvěrné. Odesláním závazné přihlášky souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa telefonické pošty, telefonní číslo.

Přihláška na dvoudenní semináře Praha

Uzávěrka přihlášek je vždy 7 dní před zahájením daného semináře. Účast vám bude následně potvrzena e-mailem případně telefonicky. V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni. Úhradu účastnického poplatku ve výši 2140,- Kč objednavatel provede převodem nejpozději do doby splatnosti zálohové faktury s uvedeným variabilním symbolem, která mu bude zaslána e-mailem.

Úhradu účastnického poplatku ve výši 2140,- Kč objednavatel provede převodem nejpozději do doby splatnosti zálohové faktury s uvedeným variabilním symbolem, která mu bude zaslána e-mailem. 

Napište první písmeno abecedy.

Newsletter

Přihlaste se k odběru novinek a budete vědět o zlevněném zboží i novinkách jako první.

Kontakt

AUREDNIK CS, spol. s r.o.
Adresa: Hlavní 84, 267 01 Trubín
Telefon: +420 311 706 361 - 6
Fax: +420 311 706 362
E-mail: info@aurednik.cz

Facebook  Pinterest  Instagram

© 2018 AUREDNIK CS